phần mềm chứng khoán

Mục lục bài viết Nhà Đầu Tư Ngoại Rót Hơn 2 550 Tỉ Đồng Mua Cổ Phiếu Trong Tuần Tin Mới TS Đinh Thế Hiển cũng nhận định, TTCK đương nhiên là nơi cần phải có sự minh bạch, rõ ràng nhất. Nếu thị trường chưa được minh bạch thì chắc chắn trách nhiệm thuộc […]