phần mềm chấm công

Phần mềm quản lý trung tâm CenterOnline cung cấp cho các Trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa khóa (Âm nhạc, tin học, kỹ năng, gia sư…) hỗ trợ hoạt động kinh doanh, chăm sóc, quản lý khách hàng, quản lý học viên tập trung phát triển có hệ thống, quản lý dễ dàng, thuận lợi. CenterOnline phát triển trên công nghệ điện toán đám mây, bảo mật dữ liệu. Cho phép doanh nghiệp sử dụng phần mềm mọi lúc – mọi nơi, trên mọi thiết bị có kết nối với internet. Tất cả dữ liệu sẽ được cập nhật ngay tức thì, liên tục và tập trung, đáp ứng nhu cầu làm việc ở những doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng. CO hoạt động trên nền Web – based và Mobile – App dành cho Quản lý trung tâm, Quản lý đào tạo, Văn phòng, Kế toán, Phụ huynh, Học viên…tương ứng mỗi đối tượng sẽ được cung cấp tài khoản, với chức năng & vai trò khác nhau nhưng cùng kết nối & đồng bộ dữ liệu. CenterOnline là một sản phẩm của Công ty cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT dành cho các trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa, đang mong muốn tìm kiếm một phần mềm quản lý trung tâm.

phần mềm chấm công

Quản lý toàn bộ quá trình trao đổi, chăm sóc khách hàng từ khi nhập thông tin khách hàng tiềm năng đến khi khách hàng đó trở thành học viên chính thức (bao gồm cả quá trình học thử) của trung tâm, lưu vết lại toàn bộ quá trình trao đổi và có nhắc lịch làm việc tiếp theo. Phân vùng và quản lý vùng khách hàng cho từng nhân viên hoặc nhóm nhân viên.

Related Posts