Chọn App Cloud nào cho phù hợp với nhu cầu của bạn

Loại 1: App dạng Sync
 • Khi dùng App này có nghĩa là một phần (hoặc toàn bộ) files sẽ nằm ở cả trên máy bạn và trên Cloud
 • Đa phần các App do chính nhà cung cấp Cloud phát hành ra đều là App dạng Sync
 • Loại App này thích hợp cho các bạn nào cần chỉnh sửa và đồng bộ hoá file giữa máy và cloud liên tục. Ví dụ Cloud mà mình lưu các file văn bản, tài liệu học của mình thì mình dùng App dạng Sync
 • Tuy nhiên, một số App dạng Sync hiện nay cũng cho phép chúng ta quyết định một file được lưu cả trên máy tính và cloud hay là chỉ được lưu trên cloud mà thôi
Loại 2: App dạng Mount
 • App dạng này sẽ hiện Cloud như một ổ đĩa mạng ở trong This PC (Finder)
 • Các bạn hoàn toàn có thể xem được danh sách file nằm trong mỗi Cloud đó
 • Tuy nhiên khác với app Sync là những file đó hầu như không chiếm dung lượng trong máy các bạn, chỉ khi nào các bạn click mở một file thì file đó mới được tải về máy các bạn.
 • Thích hợp cho các bạn lưu file nặng lên cloud để giải phóng dung lượng cho ổ cứng máy tính của bạn
 • Trên Windows có app RaiDrive, AirLiveDrive hay Mountain Duck, trên Mac có app CloudMounter.
Loại 3: App chuyên phục vụ việc Transfer
 • Cơ chế của App này là nó sẽ tải từ Cloud nguồn về máy và Upload lên Cloud đích, tốc độ thì tuỳ thuộc vào tốc độ mạng của nhà bạn, bạn có thể thuê VPS để cho mạng nó nhanh
 • Trên Windows mình thường hay dùng App Air Explorer, còn trên Mac thì mình chưa rõ có App nào.

Related Posts